Sansürden nasiplerini aldılar!

Sansürden nasiplerini aldılar!