Prezervatįfi bu şekilde kullanmak aklınızın ucundan bile geçmemiştir!

Prezervatįfi bu şekilde kullanmak aklınızın ucundan bile geçmemiştir!