Babacan: Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefliyoruz!

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkezi'nin açılışını dijital bir törenle gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin hedeflerinden bahsetti. Babacan,"Biz, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefliyoruz. Biz, temel hakların korunduğu, hukukun ve adaletin tam olarak işlediği, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, cesaretin ve umudun hakim olduğu bir Türkiye hedefliyoruz" dedi.

Politika 07.07.2020, 19:56 Admin
Babacan: Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefliyoruz!

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkez‘inin açılışını dijital bir törenle gerçekleştirdi. Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, 81 ildeki parti gönüllüleri sahne üzerindeki ekran vasıtasıyla katıldı. Dijital açılış töreni YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

“YENİ BİR SİYASİ KÜLTÜR İNŞA EDİYORUZ”

Törende konuşan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan genel merkez inşasının bittiğini asıl faaliyetlerin şimdi başladığını söyledi.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Genel Merkez'imizin inşası bitti ve birlikte açılışını gerçekleştiriyoruz. Ama asıl inşa faaliyetimiz şimdi başlıyor.

* Biz bu çatının altında sadece bir örgüt değil, aynı zamanda yeni bir siyasi kültür inşa edeceğiz.

* On yıllardır parti tüzük ve programlarının sayfaları arasında ölü bir ifade olarak kalan ‘parti içi demokrasi' sözüne bu çatı altında hayat vereceğiz.

* Biz bu çatının altında yeni bir üslup, yeni bir parti üyeliği bilinci, yeni bir liderlik tarzı, yeni bir iş yapma biçimi oluşturacağız. Ve bütün bunları mahallelerden ilçelerimize, illerimize, oradan genel merkezimize süzülerek gelen ortak akla dayanarak gerçekleştireceğiz.

* Partimizde başardığımız her şey, bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizin de göstergesi ve teminatı olacak.

“SİYASET SADECE ERKEKLERE BIRAKILAMAYACAK KADAR CİDDİ BİR İŞTİR”

“Biz her kademede kadınların ve erkeklerin yan yana siyaset yaptığı bir örgüt tasarladık” diyen Babacan siyasetin sadece erkeklere bırakılmayacak kadar ciddi biri iş olduğunu söyledi. Babacan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

* Kurucular Kurulumuz'u, Merkez Yönetim Kurulumuz'u ve Başkanlar Kurulumuz'u kurarken bunu gerçekleştirdik.

* Aynı karma yapıyı il ve ilçe teşkilatlarımızda da gerçekleştirmeye kararlıyız. O yüzden, buradan Türkiye'nin bütün demokrat kadınlarına sesleniyorum: Siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir.

* Siyasetin sizin zekânıza, üslubunuza, yaratıcılığınıza, sorun çözme becerilerinize, kucaklayıcılığınıza; ‘eşit' katılıma ihtiyacı var.

* Biz kadınları ana kademelerin “yardımcı” güçleri ya da seçimden seçime sahaya sürülecek yedek kuvvetler olarak görmüyoruz.

* Sizleri her kademede göreve talip olmaya çağırıyoruz. Lütfen öne çıkın ve göreve talip olun. Ve sakın mütevazı olmayın, gerçek sanırlar.

“BİRLEŞTİRİCİ SİYASET KAZANACAK”

Kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasiyi istediklerini anlatan Babacan, partisinin hedeflerinden de bahsetti.

Babacan, şöyle konuştu:

* DEVA Partisi'nin kurulması ülkemiz için yepyeni bir başlangıç olmuştur. Bundan böyle halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bundan böyle ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dil kaybedecek, birleştirici siyaset kazanacaktır.

* Biz, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefliyoruz. Biz, temel hakların korunduğu, hukukun ve adaletin tam olarak işlediği, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, cesaretin ve umudun hakim olduğu bir Türkiye hedefliyoruz.

* Yoksulluğun azaldığı, her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye hedefliyoruz. Tek bir vatandaşımızın dahi kendini garip, öteki, dışlanmış hissetmediği bir Türkiye istiyoruz.

* Kendi içinde huzur ve barışı sağlayan, birlikte yaşam iradesini gösteren, ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş bir Türkiye hedefliyoruz.  En önemli varlığımız olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli eğitime eşit fırsatlarla ulaşabildiği bir Türkiye hedefliyoruz.

* Uluslararası itibarını artırmış, güven duyulan, bölgemizde ve dünyada barışa katkı veren bir Türkiye hedefliyoruz. Çevreyle ilgili sorunların ciddiyetle ele alınmasını, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bu konuda tavizsiz bir duruş sergilenmesini istiyoruz.

FOTO: SÖZCÜ

“BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

“Türkiye'nin kalkınmasında esas dayanaklarının birleşik insan gücü olduğunun altını çizen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Ülkeye yararlı olabilecek tek bir insanı bile bu birleşik gücün dışında bırakmayacağız.

* Kırgınları, küskünleri, umudunu kaybedip köşesine çekilmişleri, kahredip terk-i diyar etmişleri arayıp bulacağız. Birlikte çalışmaya çağıracağız.

* Şimdiye kadar ayrıştırılan farklı toplumsal grupların bir araya gelip birlikte çalışmasından doğacak sinerjiyi hayal edebiliyor musunuz? İşte biz bu ülkeyi bu sinerjiyle yeniden ayağa kaldıracağız.

“FİKİR SUÇU KAVRAMINI YOK EDECEĞİZ”

‘Fikir suçu' kavramını yok edeceklerini söyleyen Babacan yargıyı yürütmenin baskılarından kurtararak yargıç ve savcıların özgür kalacağını belirtti.

Parti olarak bütün inançlara eşit mesafede duracaklarını ifade eden Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Şimdi, ağırlaşan bu sorumluluk duygusuyla, bize katılan yol arkadaşlarımıza ve bütün halkımıza buradan bir kez daha taahhüt ediyoruz ki: Bizi bir araya getiren ortak payda demokrasi, özgürlük ve adalete olan inancımızdır.

* Özellikle zor zamanlarda demokrasiyi lüks olarak görenlerden ve ilk fırsatta rafa kaldıranlardan olmayacağız. ‘Fikir suçu' kavramını yok edeceğiz. Yargıyı yürütmenin baskılarından kurtaracağız.

* Yargıçlarımız, savcılarımız özgür kalacak, kimseden telefon talimatı almayacak. Farklı toplum kesimlerindeki demokratları, geniş bir yelpazeyi bu çatının altında toplamayı başaracağız.

* DEVA Partisi yönetiminde devlet, bütün inançlara eşit mesafede duracak ve aynı zamanda bütün vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünün garantörü olacak.

* Öte yandan, dinimizin kutsallarını günlük siyasete asla malzeme etmeyecek, asla siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz. Herkesi olduğu gibi kabul edecek, yaşam tarzına saygılı olacağız.

“PARTİZANLIK YAPMAYACAĞIZ YAPICI OLACAĞIZ”

Partizanlık yapmadan yapıcı bir siyaset izleyeceklerini vurgulayan Babacan, şöyle konuştu:

* Bağırıp çağırarak, insanları yaftalayarak, hain diye damgalayarak, sanal düşmanlar yaratıp halkımızı korkutarak güç devşirmeye çalışmayacağız.

* Partizanlık yapmayacağız, yapıcı olacağız. Türkiye'nin yararına olan her adımı kim atarsa atsın destekleyeceğiz.

* Yolsuzluğun, israfın, adam kayırmacılığın beslendiği bataklıkları kurutmak için ne gerekiyorsa kararlılıkla yapacağız. Liyakat ve fırsat eşitliği ilkelerini devlet yönetiminin her kademesinde hayata geçireceğiz.

* Biz, Türkiye'nin tek bir akla, dar bir kadroya sığdırılamayacak kadar büyük bir ülke olduğuna inanıyoruz.

“GÜÇLÜ TOPLUM, GÜÇLÜ KURUMLAR VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE HEDEFİNİ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Süratle ‘Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı' bir büyüme stratejisini hayata geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Babacan sözlerine şöyle devam etti:

* Üretken olmayan sektörler ile imar rantlarına dayalı bir büyüme yerine, başta sanayi olmak üzere üretken sektörlerde üretim ve ihracat artışına öncelik veren bir modele geçeceğiz.

* Başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ekonomik hayata katılımlarını artırarak hem ülkemizin büyüme hızını yükseltecek hem de herkesin bu büyümeden pay almalarını sağlayacağız.

* Verimliliğin artırılması için, en büyük sermayemiz olan insanımızın bilgi ve becerisini artıracak, teknoloji ve yenilikçilik alanında köklü bir dönüşüm gerçekleştireceğiz.

* Kapsayıcı büyüme yaklaşımımız çerçevesinde gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması önemli hedeflerimizdendir. Güçlü ve sağlıklı bir ekonomi için, mülkiyet hakkını ve teşebbüs hürriyetini olmazsa olmaz bir koşul olarak görüyoruz.

* Deva Partisi olarak, rekabeti bozucu kamu müdahalesinin olmadığı, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsız ve etkin çalıştığı bir piyasa ekonomisi anlayışını esas alacağız.

“MALİ KURAL” UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Ekonomiye büyük yara açan israfın önüne geçileceğini vurgulayan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Enflasyonu düşük tek haneli düzeye indirmek temel hedefimiz olacak. Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek ve öngörülebilirliği arttırmak amacıyla, “Mali Kural” uygulamasını hayata geçireceğiz.

* Bütçe disiplinini esas olarak vergi oranlarını yükselterek değil, tahsilat oranını arttırarak, kayıt dışılığı azaltarak ve harcamaları kontrol altına alarak tesis edeceğiz.

* Kamu vicdanında büyük yaralar açan kamuda lüks, gösteriş, israf ve savurganlığa son vereceğiz. Bütçe çalışmalarında doğa ve çevrenin korunmasına, dezavantajlı grupların gözetilmesine ve cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışına özen göstereceğiz.

* Kamu alımlarının şeffaf, adil, rekabeti bozmayacak ve yerli üretimi teşvik edecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacağız. İhale ve satın alma süreçlerini tüm taraf ve yurttaşların izleyebilmesine açık tutacağız.

Yorumlar (0)
23
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30