Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri

Gündem 29.10.2019, 14:35
Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri

Bundan tam sekiz sene evvel bugün Türkiye Cumhuriyeti ilk gününü yaşıyordu. 1923 senesinin 29 Teşrinievvel (ekim) günü Türkiye tarihte ve şark (doğu) milletleri hayatında yepyeni bir doğum noktası oldu. Türkiye'yi Sevr girdabından Lozan vahasına götüren yeni ruh, genç hamle bugün tamamıyla hukuki ve siyasi bir cephe alarak, senelerden beri fiilen devam eden halk idaresine resmi ve kat'i şekli verdi. (29 Ekim 1931, Vakit)