Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri

Gündem 29.10.2019, 14:35
Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri

İkinci 10 yıl başlarken memleketimiz siyasetin her sahasında anlayışlarını tebellür (belirme) ettirmiştir. Geçen 10 senenin güçlüklerini ve muvaffakıyetlerini anarken bugünkü vaziyetimizi, bilhassa siyaset anlayışı, yani umumi program bakımından mütalaa etmek muvafık olur. (İsmet İnönü, 29 Ekim 1933, Vakit)